link = ondernemingsraden-or-medezeggenschapOndernemingsraden (OR) - JLB Training & Opleiding

Ondernemingsraden (OR)

Ondernemingsraden leveren met hun recht op advies of instemming een belangrijke bijdrage aan hun organisatie. Maar wanneer geeft een OR advies en wanneer is instemming van de OR nodig? Kan een negatief advies een bestuurder tegenhouden? Hoe heeft een OR invloed op reorganisatieplannen in een organisatie?

Dit zijn voorbeelden van vragen waarmee ik te maken krijg bij de begeleiding van ondernemingsraden. Door advies op maat en gerichte training help ik ondernemingsraden hun onderlinge samenwerking en de dialoog met de bestuurder te verbeteren.

Tijdens reorganisaties

Veel ondernemingsraden worstelen met hun bijdrage aan reorganisatieplannen en OR-leden voelen zich soms onbegrepen en genegeerd door bestuurders. Met de Wet op de ondernemingsraden (wor) in de hand proberen ze hun (informatie)achterstand in te lopen en besluiten te beïnvloeden. Dat leidt tot enorme spanningen en tot wantrouwen tussen OR en bestuurder; medezeggenschap is verworden tot wederzijds nee-zeggen.

Van nee-zeggen en conflict
naar medezeggenschap en dialoog

Vanuit JLB Training & Advies begeleid ik ondernemingsraden (en hun bestuurders) die zijn vastgelopen door conflicten over reorganisaties. Vanuit de actualiteit van de organisatie help ik OR-leden bij de uitvoering van hun rechten en plichten. Hierbij streef ik naar een constructieve dialoog tussen de OR en de bestuurder over de toekomst van de organisatie.

In de afgelopen jaren heb ik veel ondernemingsraden begeleid, met name in onderwijs, kunsteducatie en zorg. Dit zeggen klanten en relaties over mijn werkwijze op het terrein van medezeggenschap:

“Hans is een zeer ervaren professional die de ondernemingsraad uitstekend heeft begeleid. Hij is in staat geweest in een uitermate complexe reorganisatie de OR op de juiste manier te adviseren vakinhoudelijk m.b.t. de Wet op de Ondernemingsraden. Daarnaast heeft hij op belangrijke momenten ook de rol van vertrouwenspersoon gespeeld en is hij een uistekend gesprekspartner geweest voor de bestuurder.” Theo de Veer – bestuurder


“Gedurende mijn bestuursperiode bij het OPOD heb ik Hans leren kennen als een integere, transparante en betrokken bestuurder. Hij heeft brede kennis en ervaring op het terrein van onderwijs en in het bijzonder medezeggenschap. Zijn vermogen om vanuit verschillende posities te denken, zijn balans tussen bevlogenheid & nadenkendheid en zijn oog voor cruciale details zorgden voor een constructieve samenwerking. En bovenal is het een toegankelijk mens!” Benno de Jongh – programmamanager

Sterk in OR-werk

Is uw OR vastgelopen in het gesprek met de bestuurder en zoekt u begeleiding van de medezeggenschap in uw organisatie? Ik maak me graag sterk voor uw OR-werk.

Neem meteen contact op:

OR cursussen

JLB Training & Advies biedt ondernemingsraden de volgende cursussen aan:

  • De regels van het spel: over wor, cao-bepalingen en andere kaders die het werk van de OR bepalen
  • Het kompas van de OR: over visie, missie en strategie van uw OR
  • OR-werk volgens plan: over het opstellen van een jaarplan en het bepalen van prioriteiten
  • Het succes van OR-teams: over het samenspel van de individuele kwaliteiten in de medezeggenschap

De inhoud van deze cursussen wordt afgestemd op uw situatie en behoefte en bevat bij voorkeur voorbeelden uit uw eigen praktijk. De cursussen zijn los van elkaar te volgen en worden altijd gegeven aan de gehele ondernemingsraad.

Wilt u gebruikmaken van het cursusaanbod voor ondernemingsraden? Neem dan contact op met JLB Training & Advies.

JLB Training & Opleiding 2019 | Info@JLB.nl | kvk 23092232