link = over-jlbOver JLB - JLB Training & Opleiding

Over JLB Training & Advies

Dialoog en betrokkenheid als gelijkwaardige partners, dat is waar JLB Training & Advies zich dagelijks voor inzet.

Dialoog in medezeggenschap, tussen OR/MR en bestuurders, zodat iedereen een bijdrage kan leveren aan de toekomst van de organisatie.

Dialoog in teams, gevoed door inzicht over de Belbin teamrollen, zodat teamleden effectief samenwerken en zich betrokken voelen bij het gezamenlijke doel.

Werkwijze

JLB Training & Advies levert advies op maat op basis van de behoefte van de klant en de actualiteit van de organisatie. Deze werkzaamheden kunnen onder andere bestaan uit:

  • Bijwonen en begeleiden van vergaderingen
  • Geven van trainingen aan ondernemingsraden
  • Bemiddelen bij conflicten
  • Coachen van dagelijks besturen van medezeggenschapsorganen
  • Ontwikkelen van ondernemingsraden en teams op basis van Belbin teamrollen
  • Adviseren bij reorganisatievraagstukken en advies- en instemmingsaanvragen

JLB Training & Advies heeft een ruime ervaring in de sectoren onderwijs, kunsteducatie en zorg.

Indien gewenst werkt JLB Training & Advies samen met een of meer partners uit zijn netwerk op het gebied van medezeggenschap, HR-advies en samenwerking. Deze partners zijn allen ervaren trainers, adviseurs, bemiddelaars en coaches.

Publicaties

Medezeggenschap: wat willen we samen bereiken – Lumax Producties blog – interview september 2012

Dialoogmodel als oplossing voor goede medezeggenschap – Lumax Producties blog – interview november 2013

Hans Bloemen

Portret Hans BloemenIk ben Hans Bloemen, oprichter en eigenaar van JLB Training & Advies (1999). Vanuit mijn opleiding als leraar, mijn ervaring als HR-professional en trainer en mijn affiniteit met medezeggenschap en democratie zet ik me in voor ondernemingsraden en medezeggenschapsorganen. Verder begeleid ik bestuurders bij het vormgeven van het medezeggenschapsproces.

Daarnaast ben ik actief als:

  • Partner van OASE & Partners
  • Associate van Lumax Producties
  • Algemeen bestuurslid van de Beroepsvereniging voor Medezeggenschaps Professionals (BVMP)

Bovendien ben ik gecertificeerd Belbin teamroltrainer en getraind in de Deep Democracy methode (level 2).

Social media

LinkedIn: www.linkedin.com/in/hansbloemen

Twitter: @hansJLB

JLB Training & Opleiding 2019 | Info@JLB.nl | kvk 23092232